Quantcast

"kon zayada bolthy hai (girls........ or ............boysssss).."

3 posts
mayri raye tu yay hai kay boys aur girls dono zayada bolthy hai ap logo ki kaya raye hai.... :P :D :)....

Areej
Areej
Level 2
1 Posts
mire bhe yahe raye hai
kausar
kausar
Level 2
22 Posts
donoun b zyaada bolte hain